Zarządzanie projektami ERP

Smart Innovations

Optymalizujemy procesy biznesowe wprowadzając je do świata cyfrowego z wykorzystaniem Dynamics AX oraz Dynamics 365. Automatyzujemy procesy wykorzystujące wiele aplikacji. Wprowadzamy pracowników oraz klientów firmy do świata aplikacji mobilnych z wykorzystaniem technologii Microsoft PowerApps.

 

Automatyzacja procesów biznesowych – usprawnimy pracę ludzi zlecając automatom (aplikacje RPA) wykonywanie żmudnych / powtarzalnych czynności.  

Aplikacje mobilne – bądź zawsze on-line wprowadź system Dynamics 365 do świata aplikacji mobilnych z platformą Power Apps.

Wiele aplikacji jeden raport – nie pomijaj danych kontekstowych przy podejmowaniu decyzji (rozlokowanie geograficzne, dane statystyczne, dane demograficzne).

 

 

Usługi

Poniżej zaprezentowano zbiór usług oferowanych przez Smart Innovations.

Dynamics AX SCRUM

Wdrożenia Dynamics AX Scrum Wdrożenia ERP – Dynamics AX Scrum są dla każdej organizacji dużym wyzwaniem. Powodów takiego stanu rzeczy jest kilka, podstawowe to: Mnogość procesów które są odwzorowywane w ramach budowanego rozwiązania; Dynamizm biznesu, co owocuje zmieniającymi się wymaganiami w trakcie budowy rozwiązania; Brak dojrzałości procesowej klienta (tj. organizacja skupiona na stanowiskach funkcyjnych odpowiedzialnych tylko za wycinek Procesu biznesowego); Brak profesjonalnych Product Ownerów oraz […]

Project Management

Dostarczenie produktu w postaci wdrożonego systemy  klasy ERP / CRM, stanowiącego wartość dodaną a tym samym będącego elementem przewagi konkurencyjnej Klienta, jest nadrzędnym celem prowadzonych prac projektowych. Kluczem do osiągnięcia zdefiniowanego wcześniej sukcesu, jest efektywne zarządzanie 4 aspektami projektowymi: BUDŻETEM, HARMONOGRAMEM, ZAKRESEM oraz JAKOŚCIĄ. Project Management z zastosowaniem Autorskiej Metodyki Zarządzania projektem umożliwia: skuteczne zarządzanie w/w aspektami, projekcję przyszłości prowadzącą do eliminacji ewentualnego ryzyka, a […]

Robotics Process Automation RPA

Robotics Process Automation RPA – jest to nowoczesna grupa aplikacji  

Najnowsze wpisy ...

Product Backlog MS Dynamics AX – Od Ogółu Do Szczegółu

Product Backlog MS Dynamics AX – Od Ogółu Do Szczegółu

W ramach artykułu Product Backlog MS Dynamics AX – Analiza Od Ogółu … Do Szczegółu, postaram się przedstawić jedną z koncepcji prowadzenia fazy analizy wdrożenia systemu ERP. Faza ta niezależnie od przyjętej metodyki zarządzania jest według mnie najbardziej wymagającym etapem projektu czy to dla Kierownika Projektu czy Product Ownera. Jej główna trudność polega na ciągłym poruszaniu się w abstrakcyjnym środowisku nieistniejącego jeszcze rozwiązania. Opisywanie „nieznanego” […]

Wyświetl artykuł Dodaj komentarz
Test Wiedzy – Zarządzanie Projektem

Test Wiedzy – Zarządzanie Projektem

Test Wiedzy – Zarządzanie Projektem

Wyświetl artykuł 1 Komentarz
Zarządzanie Jakością Wdrożenia ERP Dynamics AX 2012

Zarządzanie Jakością Wdrożenia ERP Dynamics AX 2012

Wstęp – Zarządzanie Jakością Wdrożenia ERP Dynamics AX 2012 Przedmowa – Zarządzanie Jakością Wdrożenia ERP Dynamics AX 2012 Artykuł „Zarządzanie Jakością Wdrożenia ERP Dynamics AX 2012” opisuje, z perspektywy organizacyjnej, proces testowania tworzonego rozwiązania. To jest dbania o jakość produktów wytwarzanych w ramach prac projektowych. Stanowi on podstawę dla Kierowników Projektów, członków Komitetu Sterującego oraz zespołu testowego, do planowania, dokumentowania i przeprowadzania testów systemu jako całości oraz poszczególnych […]

Wyświetl artykuł Dodaj komentarz