Architektura logiczna Dynamics AX 2012

Wstęp – Architektura logiczna Dynamics AX 2012

Architektura logiczna Dynamics AX 2012 R3 cechuje się 3 – warstwową architekturą logiczną:

Architektura logiczna Dynamics AX 2012

Poniżej przedstawiono szczegółowy schemat w/w architektury logicznej Dynamics AX 2012. Schemat ten prezentuje komponenty logiczne systemu, pomijając jednocześnie: topologię oraz detale infrastruktury fizycznej wymaganej do prawidłowego działania systemu. Docelowa infrastruktura rozwiązania może składać się z wielu komponentów systemu MS Dynamics AX 2012. Kluczowe komponenty mogą być posadowione na jednym lub wielu serwerach fizycznych bądź wirtualnych.  Szczegóły dotyczące planowanej topologii systemu możemy znaleźć na stronie … . Poszczególne warstwy oraz wchodzące w ich skład komponenty zostały pokrótce opisane w niniejszym dokumencie.

Architektura logiczna Dynamics AX 2012

Uwierzytelnianie oraz autoryzacja –  Architektura logiczna Dynamics AX 2012

Uwierzytelnianie do systemu Microsoft Dynamics AX realizowane jest z użyciem usługi Windows authentication która jest częścią składową mechanizmu uwierzytelniania wbudowanego w Active Directory Domain Services. Istnieje możliwość wykorzystanie innej niż Active Directory usługi uwierzytelniania są to jednak metody niezalecane. Autoryzacja użytkowników dająca dostęp do odpowiednich funkcji jak generowanie raportów, wprowadzanie i księgowanie transakcji realizowana jest przez moduł zabezpieczeń wbudowany w Microsoft Dynamics AX. System przewiduje możliwość nadania dostępu do usługi Enterprise Portal użytkownikom anonimowym. Zakres funkcjonalności dostępnych dla użytkowników anonimowych jest mocno ograniczony.

Warstwa prezentacji (klienta / pozostałe systemy zewnętrzne) – Architektura logiczna Dynamics AX 2012

Aplikacja klienta instalowana lokalnie na komputerach użytkowników stanowi standardowy interfejs graficzny do wywoływania oraz przetwarzania danych zgromadzonych w systemie ERP. Obok aplikacji klienta warstwę prezentacji mogą stanowić systemy zewnętrzne wymaga to jednak dopisania odpowiednich interfejsów do systemu MS Dynamics AX 2012.

Warstwę prezentacji stanowi:

  • Klient MS Dyncamics AX 2012 jest 32-bitową aplikacją lokalną udostępniającą tzw. rich user interface.
  • Przeglądarki internetowe uruchamiające funkcjonalności udostępnione przez Enterprise Portal.
  • Aplikacje zewnętrzne wykorzystujące łączące się z Microsoft Dynamics AX przez usługi i Application Integration Framework (AIF).

Przy tworzeniu rozwiązań oraz integrowaniu rozwiązań firm trzecich z MS Dynamics AX. Nie rekomendujemy wykorzystywania .NET Business Connector.

Warstwa aplikacji – Architektura logiczna Dynamics AX 2012

Poniżej opisano składniki warstwy aplikacji dla rozwiązania opartego na Microsoft Dynamics AX 2012.

Active Directory kontroler domeny

Kontroler domeny AD jest warunkiem koniecznym do instalacji Microsoft Dynamics AX.

 

Application Object Server (AOS)

Application Object Server (AOS) jest centralnym elementem systemu. Komponent ten zarządza obiegiem informacji wewnątrz rozwiązania MS Dynamics AX 2012 tj. pomiędzy klientem lokalnym, silnikiem bazodanowym oraz serwerem aplikacyjnym. AOS udostępnia usługę Dynamics AX dla klientów lokalnych oraz zarządza serwerem Workflow dla poszczególnych procesów biznesowych zaimplementowanych w rozwiązaniu.

Serwer AOS może być wdrażany w wielu różnych wariantach. Począwszy od najprostszego jednoserwerowego wdrożenia skończywszy na skomplikowanych rozwiązaniach klastrowych z redundancją, load balancinigem oraz high availability.

AOS wykorzystuje biblioteki Microsoft .NET Framework 4, w szczególności Windows Communication Foundation oraz Windows Workflow Foundation.

Enterprise Portal

Micrsosft Dynamics AX 2012 obok aplikacji / klienta lokalnego instalowanego na komputerach użytkowników dostarcza zestawu stron dających dostęp do danych zgromadzonych w systemie ERP. Procesy biznesowe obsługiwane przez interfejsu WWW, zostały opisane w ramach poszczególnych EPICów / modułów rozwiązania. Ogół w/w stron jest określany mianem Enterprise Portalu.

 

Enterprise Search

Mechanizm Enterprise Search zaszyty w Microsoft Dynamics AX umożliwia użytkownikowi aplikacji przeszukanie zbioru danych, metadanych oraz dokumentów załączonych do rekordów z użyciem klienta lokalnego oraz Enterprise Portalu. Wszystkie aspekty przeszukiwania, indeksowania, wyszukiwania danych i metadanych w MS Dynamics AX są realizowane poprzez mechanizmy zaszyte w komponencie SharePoint 2010.

Raportowanie

Microsoft SQL Server Reporting Services jest podstawową usługą dostarczającą raportów generowanych na podstawie danych zgromadzonych w ramach Microsoft Dynamics AX 2012.

 

Analityki

Microsoft SQL Server Analysis Services jest usługą serwerową umożliwiającą onlinową analizę oraz przetwarzanie danych analitycznych (OLAP). Raporty OLAP pomagają kadrze zarządzającej oraz analitykom pracującym w przedsiębiorstwie na zmianę perspektywy analizowanych danych. Dzięki tak obrobionym danym łatwiej jest wyszukać trendy zachodzące w różnych obszarach działalności firmy.

Przepływy pracy (Workflow)

Workflow jest odrębnym systemem instalowanym razem z AOS – MS Dynamics AX 2012. Moduł ten umożliwia implementację procesów biznesowych zachodzących w przedsiębiorstwie wraz z restrykcjami, instrukcjami warunkowymi oraz warunkami akceptacjami poszczególnych jego kroków.

 

Services and Application Integration Framework (AIF)

Moduł daje możliwość integracji Microsoft Dynamics AX z innymi systemami wewnątrz i na zewnątrz przedsiębiorstwa. Usługi, AFI umożliwiają wymianę danych pomiędzy poszczególnymi aplikacjami poprzez odpowiednio sformatowane XMLe.

Serwer pomocy

System pomocy zbudowano w architekturze klient / serwer. Treść Pomocy MS Dynamics AX jest przechowywana oraz udostępniana z poziomu dedykowanego serwera. Help viewer jest odrębnym składnikiem klienta Microsoft Dynamics AX, zapewniającym dostęp do treści z poziomu aplikacji klienta Dynamics AX.

 

Integracja z systemem MS Project Server

Moduł umożliwia integrację systemu Microsoft Dynamics AX z Microsoft Project Server. Do prawidłowego działa wymaga dwóch komponentów integracyjnych, usługi synchronizacji dla programu Project Server oraz usługi proxy dla Project Server.

 

Warstwa danych – Architektura logiczna Dynamics AX 2012

Do prawidłowego funkcjonowania system Microsoft Dynamics AX wymaga uruchomienia kilku komponentów MS SQL Server które opisano poniżej.

Baza Danych Microsoft Dynamics AX

Micsrsoft Dynamics AX Database lub inaczej tzw. business database jest zbiorem danych w ramach instancji Microsoft SQL Server przechowującą dane transakcyjne oraz referencyjne podlejące dalszemu przetwarzaniu w ramach rozwiązania. Jego ekwiwalentem w poprzednich wersjach Dynamics AX 4.0 / 2009 jest tzw. principal database.

 

Model store

Model store jest zbiorem danych w ramach instancji MS SQL Server przechowujących wszystkie elementy aplikacji Microsoft Dynamics AX 2012 (w tym zagnieżdżone informacje dotyczące modeli i warstw). Zakres danych obok standardowych elementów zawiera również wykonane optymalizacje oraz dodatkowe funkcjonalności wchodzące w skład rozwiązania. AOS mając dostęp do Model store dokonuje odpowiedniego spłaszczenia zmagazynowanych w nim danych i w takiej postaci dostarcza odpowiedni model dla każdego z funkcjonujących w ramach rozwiązania pod-systemów. Pisząc o podsysytemach mamy na myśli komponenty techniczne jak komponent do generowania okien użytkownika, renderowania raportów i wydruków czy kodu napisanego w języku X++. Komponent Model Store zastąpił podobny mechanizm z poprzedniej wersji: Microsoft Dynamics AX Data Object (AOD).

Poczynając od wersji Microsoft Dynamics AX 2012 R2 Model Store został przeniesiony do osobnej bazy danych.

 

Pozostałe Bazy Danych

Poniżej przedstawiono tabelaryczne zestawienie wysokopoziomowych wymagań dotyczących bazy danych dla poszczególnych pod-systemów:

Komponent Wymagania dla silnika bazy danych
Enterprise Portal Baza danych dla programu SharePoint 2010
Reporting Services Baza danych dla programu Reporting Services
Kostki OLAP Baza danych z uruchomionym Analysis Service
Enterprise Search Baza danych z uruchomionym SharePoint Search Administration, crawl database.

Posłowie – Architektura logiczna Dynamics AX 2012

Artykuł Dynamics AX Architektura Logiczna Rozwiązania powstał z myślą o klientach pragnących wdrożyć system Microsoft Dynamics AX 2012. Nie mających jednocześnie jakiegokolwiek wcześniejszego doświadczenia z tym rozwiązaniem. Powodem jego napisania były liczne pytania ze strony kierowników projektu po stronie klienta o podobne informacje / szkolenia. Tego typu informacje stanowią wstęp do dokumentacji po-wdrożeniowej na podstawie których tworzone są diagramy sieci (przepływy ruchu).

Źródło artykułu: TechNet

 

szabko

syserp

One response to “Architektura logiczna Dynamics AX 2012”

  1. Anonim pisze:

    Excellent web site yyou have got here.. It’s difficult to find high-quality writing like yours
    nowadays. I seriously appreciate individuals like you!
    Takee care!!

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

twelve − nine =