Test Wiedzy – Zarządzanie Projektem

Test Wiedzy – Zarządzanie Projektem

Test Wiedzy – Zarządzanie Projektem

Wyświetl artykuł 1 Komentarz

Referencyjny Model Procesów Biznesowych Dynamics AX 2012

Referencyjny Model Procesów Biznesowych Dynamics AX 2012

Wstęp – Referencyjny Model Procesów Biznesowych Dynamics AX 2012 Aby prawidłowo przeprowadzić wdrożenie systemu klasy ERP w pierwszej kolejności zespół projektowy musi poznać klienta oraz jego biznes. Jest to bardzo istotny punkt projektu, od niego zależy czy prawidłowo zostaną zdefiniowane oraz zrozumiane cele projektu. W fazie analizy powstaje szkielet / kręgosłup projektu (tzw. Product BackLog). W kolejnych fazach projektu pozwala on sterować wdrożeniem. Dla PM / SM […]

Wyświetl artykuł Dodaj komentarz

Architektura – Mechanizm Partycji Danych w Dynamics AX 2012

Architektura – Mechanizm Partycji Danych w Dynamics AX 2012

Architektura – Mechanizm Partycji Danych w Dynamics AX 2012 Mechanizm partycji danych w Dynamics AX 2012 umożliwia izolację danych na poziomie pojedynczej spółki. Użycie w/w mechanizmu ma znaczenie dla organizacji posiadających kilka spółek zależnych. W których pracownicy jednej spółki zależnej nie powinni mieć dostępu do danych pozostałych spółek zależnych. Inaczej mówiąc mechanizm partycjonowania danych tworzy granice pomiędzy spółkami dzięki czemu wymaganie dotyczące izolacji danych (w obrębie […]

Wyświetl artykuł 1 Komentarz

Architektura zabezpieczeń MS Dynamics AX 2012

Architektura zabezpieczeń MS Dynamics AX 2012

Architektura zabezpieczeń MS Dynamics AX 2012 W poniższym wpisie przedstawiono architektura zabezpieczeń MS Dynamics AX 2012. Prawidłowe jej zrozumienie ma kluczowe znaczenie przy wdrożeniu polityki bezpieczeństwa przedsiębiorstwa w systemie MS Dynamics. Architektura zabezpieczeń MS Dynamics AX 2012 została przedstawiona na schemacie poniżej. Uwierzytelnianie – Architektura zabezpieczeń MS Dynamics AX 2012 Domyślnie z systemem Dynamics AX mogą połączyć się użytkownicy, którzy zostali prawidłowo uwierzytelnieni przez system oraz […]

Wyświetl artykuł Dodaj komentarz

Architektura logiczna Dynamics AX 2012

Architektura logiczna Dynamics AX 2012

Wstęp – Architektura logiczna Dynamics AX 2012 Architektura logiczna Dynamics AX 2012 R3 cechuje się 3 – warstwową architekturą logiczną: Poniżej przedstawiono szczegółowy schemat w/w architektury logicznej Dynamics AX 2012. Schemat ten prezentuje komponenty logiczne systemu, pomijając jednocześnie: topologię oraz detale infrastruktury fizycznej wymaganej do prawidłowego działania systemu. Docelowa infrastruktura rozwiązania może składać się z wielu komponentów systemu MS Dynamics AX 2012. Kluczowe komponenty mogą […]

Wyświetl artykuł 1 Komentarz

Modelowanie Procesów Biznesowych – BPMN

Modelowanie Procesów Biznesowych – BPMN

WSTĘP Modelowanie Procesów Biznesowych – BPMN artykuł rozpoczynamy od przedstawienia podstawowych artefaktów oraz sposobów wykorzystania notacji BPMN w modelowaniu procesów biznesowych. Rozpisane w ten sposób procesy stanowią podstawę do rozpoczęcia wdrożenia systemu klasy ERP. Nie jest motywacją autora zamieszczenie kolejnego artykułu z pełnym spisem artefaktów, a raczej wybranie tych które są najczęściej używane w trakcie opisu procesów biznesowych dla wdrożenia ERP. Aspiracją autora nie jest również […]

Wyświetl artykuł 1 Komentarz