Product Backlog MS Dynamics AX – Od Ogółu Do Szczegółu

Product Backlog MS Dynamics AX – Od Ogółu Do Szczegółu

W ramach artykułu Product Backlog MS Dynamics AX – Analiza Od Ogółu … Do Szczegółu, postaram się przedstawić jedną z koncepcji prowadzenia fazy analizy wdrożenia systemu ERP. Faza ta niezależnie od przyjętej metodyki zarządzania jest według mnie najbardziej wymagającym etapem projektu czy to dla Kierownika Projektu czy Product Ownera. Jej główna trudność polega na ciągłym poruszaniu się w abstrakcyjnym środowisku nieistniejącego jeszcze rozwiązania. Opisywanie „nieznanego” […]

Wyświetl artykuł Dodaj komentarz

Zarządzanie Jakością Wdrożenia ERP Dynamics AX 2012

Zarządzanie Jakością Wdrożenia ERP Dynamics AX 2012

Wstęp – Zarządzanie Jakością Wdrożenia ERP Dynamics AX 2012 Przedmowa – Zarządzanie Jakością Wdrożenia ERP Dynamics AX 2012 Artykuł „Zarządzanie Jakością Wdrożenia ERP Dynamics AX 2012” opisuje, z perspektywy organizacyjnej, proces testowania tworzonego rozwiązania. To jest dbania o jakość produktów wytwarzanych w ramach prac projektowych. Stanowi on podstawę dla Kierowników Projektów, członków Komitetu Sterującego oraz zespołu testowego, do planowania, dokumentowania i przeprowadzania testów systemu jako całości oraz poszczególnych […]

Wyświetl artykuł Dodaj komentarz

Zarządzanie wdrożeniem Dynamics AX z użyciem SCRUM

Zarządzanie wdrożeniem Dynamics AX z użyciem SCRUM

Wstęp Zarządzanie wdrożeniem Dynamics AX z użyciem SCRUM nie jest prostym zadaniem. Samo podjęcie decyzji o wykorzystaniu tej metodyki nie jest łatwe. Jednym z pierwszych dylematów, jest obawa przed mierzalnością poszczególnych faz projektowych. Brak jasno wytyczonego sposobu postępowania rodzi obawy, sponsorów projektu, o wprowadzenie anarchii projektowej. Pierwszym krokiem przy analizie problemu jak ułożyć projekt wdrożeniowy kierując się wartościami SCRUMowymi jest porównanie metodyk. Poniższy rysunek prezentuje […]

Wyświetl artykuł Dodaj komentarz

Budowa Zespołu – Komitet Sterujący projektu Dynamics AX

Budowa Zespołu – Komitet Sterujący projektu Dynamics AX

Wstęp Komitet Sterujący projektu Dynamics AX, ma najczęściej strukturę zaprezentowaną na poniższym rysunku: Przedstawiony wyżej podział jest pochodną zawieranych umów na wdrożenia systemu ERP. W większości z nich zachodzi ostre rozgraniczenie obowiązków pomiędzy klientem a dostawcą. To jest klient odpowiada za: udostępnienie informacji dotyczących procesów biznesowych; wymagań stawianych przed aplikacją; dostępów do środowisk; etc. Dostawca zobowiązany jest do: przełożenia wymagań na działający system IT etc. Umowy te […]

Wyświetl artykuł 1 Komentarz