Dynamics AX SCRUM

Wdrożenia Dynamics AX Scrum

Wdrożenia ERP – Dynamics AX Scrum są dla każdej organizacji dużym wyzwaniem. Powodów takiego stanu rzeczy jest kilka, podstawowe to:

 • Mnogość procesów które są odwzorowywane w ramach budowanego rozwiązania;
 • Dynamizm biznesu, co owocuje zmieniającymi się wymaganiami w trakcie budowy rozwiązania;
 • Brak dojrzałości procesowej klienta (tj. organizacja skupiona na stanowiskach funkcyjnych odpowiedzialnych tylko za wycinek Procesu biznesowego);
 • Brak profesjonalnych Product Ownerów oraz Scrum Masterów;
 • Brak doświadczenia Scrum Masterów oraz Product Ownerów w realizowaniu wdrożeń ERP -Dynamics AX Scrum

Wdrożenia Dynamics AX Scrum

Smart Innovations uzupełnia wszystkie luki w kompetencjach klienta. Jako że wdrożenie metodyki zarządzania projektami sprowadza się w większości do budowania odpowiedniej kultury organizacyjnej. Nasze usługi dzielimy na 2 typy:

 1. Kształtowanie odpowiednich postaw poprzez doradzanie pracownikom klienta obejmującym rolę Scrum Mastera lub Product Ownera.
 2. Objęcie przez Smart Innovations którejś z ról: Scrum Mastera lub Product Ownera.

Naszą przewagą konkurencyjną w stosunku do profesjonalnych SCRUM masterów lub Product Ownerów jest fakt posiadanego doświadczenia we wdrożeniach ERP -Dynamics AX Scrum. Zatem nasze doświadczenie ze zwinnymi metodykami nie sprowadza się wyłącznie do teoretycznej ich znajomości. Przynosimy do klienta bagaż doświadczeń z innych wdrożeń, w postaci odpowiednio przyciętych zasad SCRUM-owych wraz z gotowym przepisem ich implementacji. W ramach niniejszego bloga przedstawiam koncepcje niektórych z wypracowanych rozwiązań.

Usprawniamy wdrożenia ERP -Dynamics AX- działając w obszarze 2 ról:

Product Owner

Wdrożenia Dynamics AX Scrum

Scrum Master

Wdrożenia Dynamics AX Scrum

Pomagamy:

 • Zbudować prawidłowy product backlog;
 • Budowę BackLoga zaczynamy od listy procesów referencyjnych opracowanych wcześniej przez naszych ekspertów;
 • Planować kolejne wydania aplikacji tzw. releasy;
 • Ułożyć zadania w odpowiedniej kolejności;
 • Wypracować politykę jakości w projekcie;
 • Wypracowujemy KPI w celu mierzalnośći postępów prac w projekcie;
Pomagamy:

 • Zadbać o podążanie za wartościami SCRUM;
 • Zadbać o dochowanie procesów SCRUMowych (coaching zespołu projektowego, interesariuszy etc.
 • Spłaszczamy skomplikowane struktury projektowe;
 • Ograniczmy negatywny wpływ zewnętrzny na zespół;
 • Wprowadzić przewidywalność projektu poprzez zestaw sprawdzonych KPI;
 • Uporządkować projekt poprzez narzędzia do zarządzania oraz DoD / DoR;

Więcej informacji na temat zarządzania projektem wdrożeniowym w metodyce SCRUM znajdziecie Państwo na naszym blogu: Zarządzanie wdrożeniem Dynamics AX z użyciem SCRUM