Project Management

Dostarczenie produktu w postaci wdrożonego systemy  klasy ERP / CRM, stanowiącego wartość dodaną a tym samym będącego elementem przewagi konkurencyjnej Klienta, jest nadrzędnym celem prowadzonych prac projektowych. Kluczem do osiągnięcia zdefiniowanego wcześniej sukcesu, jest efektywne zarządzanie 4 aspektami projektowymi: BUDŻETEM, HARMONOGRAMEM, ZAKRESEM oraz JAKOŚCIĄ. Project Management z zastosowaniem Autorskiej Metodyki Zarządzania projektem umożliwia: skuteczne zarządzanie w/w aspektami, projekcję przyszłości prowadzącą do eliminacji ewentualnego ryzyka, a w konsekwencji obu, dostarczenia produktu uszytego do potrzeb klienta.

Używana przez nas Metodyka, opiera się na  V FILARACH:

 1. Ujednolicony język, jakim posługują się zespoły projektowe (klienta, dostawcy);
 2. Wskaźniki KPI, wykorzystywane do oceny zaawansowania prac projektowych;
 3. Estymacja / Projekcja dalszych etapów, w ramach 4 aspektów projektu;
 4. Ujednolicona komunikacja z Komitetem Sterującym;
 5. Ujednolicone Narzędzia oraz Procedury Projektowe;

 

Project Management
Project Management

Cechy Autorskiej Metodyki Zarządzania Projektami:

Dla Dokumentu Analizy:

 1. Sposób realizacji: od ogółu do szczegółu;
 2. Wykorzystanie standardu BPMN;
 3. re-Używalność treści powstałych w trakcie analizy w kolejnych fazach projektu;
 4. Oderwanie zawartości od formatu;
 5. Wielowymiarowość Dokumentu Analizy umożliwiająca transpozycję treści (perspektywa KS, konsultantów, programistów, kierowników projektu);

Dla Fazy Wykonania:

 1. Stała długość sprintów developerskich (1 miesiąc);
 2. Przekazanie klientowi działającego rozwiązania po każdym sprincie;
 3. Niewykonane w ramach sprintu funkcjonalności przechodzą na kolejny sprint;

3 poziomowa struktura testów jakościowych:

 1. Component / Integration Tests;
 2. FAT—Factory Acceptance Tests;
 3. UAT—User Acceptance Tests;

 

Autorska Metodyka Zarządzania projektami powstała na bazie:

Narzędzia wspierające proces projektowy:

Project Management
Project Management